skip to main content
Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

   Mạng mục lục Thư viện số Nông lâm Ngư Học viện Nông nghiệp Việt Nam là hệ thống tra cứu tập trung có khả năng kết nối các CSDL thư mục và các nguồn tin số /nguồn tin điện tử hiện có của Thư viện trên cùng một giao diện tìm kiếm duy nhất, mang đến cho người dùng sự tiện lợi và một kết quả tìm kiếm tổng hợp chỉ với một thao tác nhấp chuột;
   Hệ thống cũng hỗ trợ bạn đọc truy cập đến các nguồn tài nguyên Mở miễn phí từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới bổ sung sự phong phú và đầy đủ cho trang kết quả tìm kiếm;
   Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng mở rộng liên kết đến các nguồn tài liệu số/tài liệu điện tử của các trường đại học trong khối Nông – Lâm – Ngư cũng như các nguồn liên kết khác được chia sẻ trong Liên hiệp thư viện các nguồn tin KHCN, Liên hiệp thư viện các trường đại học khu vực phía bắc...;

Các nguồn tin hiện có của Thư viện có thể kết nối trên trang tra cứu:

   • Cơ sở dữ liệu Thư mục: 30,000 tên/270,000 bản tài liệu in gồm giáo trình, sách tham khảo (tiếng Anh và tiếng Việt), sách tra cứu (từ điển, bách khoa toàn thư...), báo, tạp chí chuyên ngành;
  • Bộ sưu tập số: 11,000 dữ liệu toàn văn về sách, giáo trình, kết quả nghiên cứu, luận văn luận án..;
  • CSDL sách, tạp chí điện tử, CD-ROM đã được mua bản quyền/chia sẻ;
  • Hàng nghìn nguồn tin Mở khác.
Để thực hiện tra cứu, tìm kiếm tài liệu trên hệ thống tra cứu tập trung của trung tâm Thông tin- Thư viện Lương Định Của – Học viện NNVN, bạn đọc có thể đăng nhập theo các cách sau:
- Đăng nhập theo địa chỉ: http://mainlib.vnua.edu.vn
- Đăng nhập vào “Thư viện” từ website học viện → nhập trực tiếp nội dung tra cứu trên cửa sổ “tra cứu thông tin”; hoặc click vào mục “tra cứu” trên thanh menu → chọn “mục lục trực tuyến”;
Hướng dẫn tra cứu.

Nếu bạn đọc muốn tìm kiếm trực tiếp trên các CSDL tạp chí điện tử online đặt mua
xin hãy kích vào kết nối dưới đây:     CSDL tạp chí Oxford Journal Life Science
      

     SAGE e-Journals Collection
      

     IGI Global
      
     SpringerLink Journal Standard Package
      

     CABI Journals
      

     Proquest Central
      

     Tài liệu KH & CN Việt Nam
      

     TV điện tử nông nghiệp các bon thấp
      

     Research4life
      

     Directory of Open Access Journals
      

     Groupe transversal Ressources documentaires
      
     Tạp chí khoa học Việt Nam
      

     Anmol
      


Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...